Sundyne Pumper

Med en pakningsløs, magnetdrevet pumpe mindskes faren for udledning eller lækager betydeligt. Pumpen er fuldstændig tætningsløs, så vedligeholdelsen er minimal. Denne nul-lækage-konstruktion har væsentlige sundheds- og sikkerhedsmæssige fordele og er både bruger- og miljøvenlig.

 

Omkostningerne i hele den magnetdrevne pumpes levetid er væsentlig lavere end ved en pumpe med traditionelle pakninger. Ingen pakninger betyder lavere vedligeholdelsesudgifter og væsentligt reducerede driftsomkostninger.

 

Se produkter