Pumper med høj virkningsgrad til Aalborg Forsyning

På den nyopførte pumpestation, Stigsborg Bygade, i Nørresundby står 4 nye centrifugalpumper fra DESMI, som skal levere varme til en del af området (7-8.000 beboere). I forbindelse med opførelsen Aalborg Forsynings nye pumpestation er der taget hensyn til både æstetik og bæredygtighed, hvilket også er tydeligt, når man ser den flotte træbeklædning, de store vinduer og det grønne græs-beklædte tag.

De bedste pumper til opgaven!

Det er nogle af de ord, Thomas Andreasen
fra Aalborg Forsyning tager i brug, når vi
spørger ham, hvorfor Aalborg Forsyning
har valgt DESMI centrifugalpumper til den
nye pumpestation.


Da valget i sin tid skulle falde på hvilken
leverandør, der skulle levere de nye
fjernvarmepumper til pumpestationen i
Nørresundby, faldt valget på DESMI ud fra
følgende parametre:
• Høj virkningsgrad
• God pris
• Overholdelse af støjkrav

Aalborg Forsyning

Stigsborg Bygade Pumpestation i Nørresundby, Nordjylland

Ud fra de forskellige parametre, faldt valget på
DESMI ud fra Total Cost of Ownership. Pumperne har
en høj virkningsgrad og performer rigtigt godt”, siger
Thomas Andreasen og fortsætter: ”Der er ligeledes
sat ekstra høje støjkrav til pumpestationen, som max
må udlede 35 dB, også dette krav kunne DESMI’s
pumper imødekomme med støjreducerede motorer”.
Thomas fortæller i øvrigt, at pumperne er perfekte til
lavtemperaturer, som pumpestationen pumper med.

Pumperne sørger for at pumpe 60 grader varmt vand
rundt, som i fjernvarmebranchen er en lavtemperatur,
og som bl.a. opnås ved også at recirkulere koldt retur
vand rundt i systemet.


De 4 pumper af typen NSL 125-265A12, NSL 125-
215A12 og NSL 100-215A12 står klar til at pumpe
masser af fjernvarme rundt i rørene til mange
beboere i området.

Thomas Andreasen, Aalborg Forsyning

”Vi er meget glade for de nye pumper og glæder os til at tage dem i brug. Vi har arbejdet med DESMI pumper i 20 år,
og vi har rigtigt gode erfaringer med pumperne og deres performance. Samtidigt har DESMI egen aftersales og serviceafdeling, som sikrer at pumperne vedligeholdes og dermed kører i mange år”.

Kontakt

DESMI i Danmark

Find adresser og kontaktinformation.