Effektive Bronzepumper til Nyborg Svømmehal

DESMI har i mere end 10 år leveret pumper til svømme- og badelandet i Nyborg Idræts- og Fritidscenter gennem firmaet Scan Water v/Allan Lassen der har leveret og installeret vandbehandlings-anlægget, hvor DESMI bronzepumper indgår som en væsentlig komponent. Alle pumper er bronzepumper, hvilket har resulteret i stabil drift, lavere strømforbrug, god virkningsgrad og minimal vedligeholdelse

Mange fordele ved bronzepumper i en svømmehal! DESMI har gennem årene leveret pumper til Nyborg Svømmehal:

 

  • Hovedcirkulationspumper
  • Delstrømspumper
  • Skyllevandspumper
  • Transportpumper
  • Spildevandspumper


Pumperne er leveret i bronze og efter 10 års drift kører pumperne stadig i døgndrift og er intakte indvendigt.

 

Bjarne Vibæk udtaler: “Vi havde for mange år siden pumper, der ikke var af bronze og på et tidspunkt oplevede vi, at den gamle pumpe til vores vandrutsjebane og aktiviteter sendte rustvand rundt. Derfor skiftede vi for 15 år siden til de første
bronzepumper fra DESMI og siden har rustvand ikke været en udfordring for os. Vi oplevede samtidig, at bronzepumperne havde et markant lavere strømforbrug, så vi besluttede os for at skifte samtlige pumper til svømmehallen til
bronzepumper”.

 

De fleste pumper kører i døgndrift, hvilket svarer til 8.760 timer om året og energiforbruget er reduceret
med 25-30%, hvilket ved 240 m3 og 6 mvs kan give en besparelse om året på (i forhold til en ældre
støbejernspumpe): 1,6 kW i 8.760 timer om året = 14.016 kW 14.016 kW x 2,07 kr. besparelse = DKK 29.013,-

 

Samtidig bevarer bronzepumper den gode virkningsgrad over tid, idet bronzepumper i modsætning til en række andre materialer ikke tæres af klor badevand.

 

Bjarne Vibæk har gennem årene været meget tilfreds med DESMI pumperne og siger: “DESMI pumperne har en god virkningsgrad og er rigtig gode pumper. De støjer ikke og pumperne kører ikke hurtigt for at sikre god cirkulation rundt i bassinet. Pumperne er meget vedligeholdesfrie og skal serviceres og tjekkes meget lidt, hvilket er fantastisk ift. hvor mange timer de kører med vores vandaktiviteter”

KONTAKT

DESMI i Danmark

Find adresser og kontaktinformation.


Join our newsletter

Sign up for our newsletter and we'll send you the latest headlines directly to your inbox.