Fjernvarmepumper til HOFOR Kløvermarken

HOFOR dækker 99% af varmebehovet i København og i 2015 fik HOFOR Kløvermarken installeret nye og større pumper for at sikre et øget varmegrundlag

DESMI leverede i 2015 6 stk. DSL400-495 pumper til HOFOR Kløvermarken. Pumperne erstattede eksisterende pumper, da disse ikke kunne følge med i det øgede behov for varme. I oktober 2015 blev pumperne installeret og har kørt upåklageligt siden.

 

Det forøgede behov for varme har betydet en opbygning og re-design af pumpestationen som dermed bevarer og forbedrer forsyningen til Amager, som HOFOR Kløvermarken står for. Projektet muliggør leverance af varme til indre by via planlagt havnekrydsning mellem Islands Brygge og Bernstorffsgade. Endvidere har opgraderingen medført en øget forsyningssikkerhed samt muliggjort leverance af billig varme over lange afstande. Projektleder på projektet Bjarne Gislason,

 

HOFOR, udtaler: ”Pumperne blev valgt ud fra en samlet vurdering. Sagsbehandlingen har kørt problemfrit, og
DESMI har været meget fleksible og samarbejdsvillige under hele afviklingen af ordren. Pumperne har
indtil dato kørt tilfredsstillende.”

KONTAKT

DESMI i Danmark

Find adresser og kontaktinformation.


Join our newsletter

Sign up for our newsletter and we'll send you the latest headlines directly to your inbox.