Afledning af splidevand fra Fanø til Esbjerg

I Vadehavet ud for Esbjerg ligger Fanø, en 56 kvadratkilometer stor, langstrakt sandø. DESMI har siden 1994 ydet service på den største pumpestation på Fanø. Pumpestationen sikrer afledning af al spildevand fra øen til fastlandet.

På den største pumpestation på Fanø står to store Hidrostal centrifugal skruepumper, leveret og
serviceret af DESMI. Pumperne pumper dagligt 600-800 m3 spildevand fra Fanø til fastlandet, og på årsplan bliver det til ca.
230.000 m3 spildevand. DESMI har leveret pumper og pumpeservice til pumpestationen siden 1994, og Jens Brinch fra Fanø Vand er yderst tilfreds med samarbejdet og udtaler: ”Jeg er meget glad for vores aftale med DESMI. Servicen på vores pumper kører automatisk og pumperne kører uden problemer og lever fuldt ud op til vores forventninger for at sikre stabil drift på afledning af spildevandet fra Fanø til Esbjerg”.

 

Fanø har gennem mange år fået opbygget deres kloaknet og har ca. 65 mindre pumpestationer placeret rundt omkring på Fanø. På kortet til højre fremgår hvor pumpestationen, som leder al spildevandet til Esbjerg, er placeret.

 

Pumperne serviceres minimum 1 gang årligt af DESMI for at sikre stabil drift og lang levetid på pumperne.

 

”Pumperne sidder et vitalt sted på Fanø’s spildevandsnet, og derfor stilles der høje krav til driftssikkerhed og driftsøkonomi. Dette er DESMI med til at sikre igennem en serviceaftale, hvor pumpernes mekaniske tilstand og virkningsgrad kontrolleres”, siger Johan Schwerin, Servicechef i DESMI.

KONTAKT

DESMI i Danmark

Find adresser og kontaktinformation.


Join our newsletter

Sign up for our newsletter and we'll send you the latest headlines directly to your inbox.