AffaldVarme Aarhus

DESMI NSLH pumpe til transmissionssystemet i Aarhus Kommune.

Ja tak til høj virkningsgrad og store besparelser!

DESMI leverede i maj måned 2013 en NSLH pumpe til AffaldVarme Aarhus.

 

Pumpen blev valgt ud fra tre parametre:

  • Høj virkningsgrad og dermed bedre driftsøkonomi, bl.a. på grund af indvendig coatning.
  • Nem adgang til vedligehold af maskinen, da pumpen er bygget op på motoren så der ikke er andre lejre end dem der er i motoren
  • En god pris

AffaldVarme Aarhus er en vigtig brik i Aarhus Kommunes overordnede miljømålsætning. Evnen til at udvikle fjernvarmeforsyningen og optimere affaldssystemerne er med til at sikre, at Aarhus Kommune kan leve op til sine mål bl.a. inden for energi, miljø og klima.

Siden 1980 har AffaldVarme Aarhus og forbrugerejede kraftvarmeværker samarbejdet om at dække 90% af Aarhus Kommunes varmebehov med kraftvarme inden 1995. Målet er siden nået, idet 285.000 af Aarhus Kommunes over 300.000 indbyggere forsynes med fjernvarme.

 

Ved kraftvarmeforsyning er forbrugeren sikret mod store udsving i varmeprisen som følge af udsving i brændselspriser.

 

Til daglig har AffaldVarme Aarhus ansvar for transmissionssystemet.

Her varetages anlæg, drift og vedligeholdelse af det overordnede transmissionssystem med tilhørende kedelanlæg, varmeveksleranlæg, pumpeanlæg mv.

 

Det er glædeligt, at DESMI med NSLH pumpen er med til at sikre fjernvarmeforsyningen i Aarhus kommune og med en foreløbig besparelse på ikke mindre end 224.000 kWh på et år ift. den forrige pumpe er begejstringen stor og pumpeinvesteringen hurtigt tjent ind igen.

KONTAKT OS

Har du forespørgsler? - Udfyld formularen, så vender vi tilbage til dig så hurtigt som muligt!