Opfyld CII-kravene, og spar penge på driften med DESMI OptiSave

IMO’s Carbon Intensity Indicator-system (CII) stiller krav om reduktion af CO2-udledningen fra skibe – og kravene forventes at stige frem mod 2050.

 

Det er derfor vigtigt, at du reducerer CO2-udledningen fra dine skibe allerede i dag for at leve op til CII-kravene nu og i fremtiden, og det gør du bedst ved at forbedre skibenes energieffektivitet, så du bruger mindre brændstof. Men energieffektivitet handler ikke kun om CII-kravene. Jo mere energieffektivt et skib er, jo billigere er det også at operere, og DESMI kan hjælpe dig med både at opfylde emissionskravene og spare penge med effektive pumper og DESMI OptiSave-konceptet.

Hvordan beregner man CII, og hvad betyder det?

Når man beregner et skibs CII, kigger man på skibets årlige udledning af CO2, der er direkte relateret til skibets brændstofforbrug. Det tal divideres med skibets kapacitet (DWT eller Gross Tonnage) multipliceret med skibets sejlede distance i sømil.

 

Ud fra resultatet klassificeres skibet fra klasse A (den højeste) til klasse E (den laveste). Ender skibet i klasse D eller E, skal der ske tiltag for at løfte skibet op i minimum klasse C. CII bliver implementeret via en ny Part III til Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP), der både skal indeholde mål og planer for at nå disse mål.

 

CII er baseret på en 5 % reduktion af CO2-udledningen fra 2019 til 2023 og derefter en løbende årlig 2 % reduktion frem mod 2026 – og der kan forventes yderligere krav for at opnå 40 % reduktion i 2030 og 50 % reduktion frem mod 2050.

 

 

Hvordan sparer du energi med OptiSave?

 

Skibe er som udgangspunkt designet til en søvandstemperatur på 32°C. Der kan spares rigtig meget pumpeenergi ved at overvåge temperaturerne i kølevandssystemet og bruge frekvensstyrede kølevandspumper. Med OptiSave kan du øge over bord-temperaturen til 48°C på søvandssiden.

 

Skibe med retrofittede scrubber-systemer vil oftest have øget belastning på skibets elsystem. Installation af OptiSave vil kunne mindske denne belastning.

Hvordan kan DESMI hjælpe?

DESMI kan hjælpe på to vigtige områder:

 

 • Pumper med lavt friktionstab og dermed lavt energiforbrug. Vi tilbyder en gennemgang af jeres eksisterende maskinrumspumper og vil kunne tilbyde tilsvarende pumper, så unødige energitab minimeres.
 • DESMI OptiSave-konceptet, der sparer energi i kølevandssystemet og ventilationssystemet. OptiSave er helt kort intelligent styring af kølevandssystemet, så der ikke pumpes mere vand gennem kølerne, end det er nødvendigt. Samme type styring og regulering er mulig for ventilationssystemet.

 

Hvad kan du spare?

Besparelsen med et komplet OptiSave-system fordeler sig som følger:

 • 40 % på søvandsdelen
 • 30 % på ferskvandsdelen
 • 30 % på ventilationsdelen

 

Hvis man gør energibesparelserne op efter pumpetype, ser de således ud:

 • Op til 75 % på søvandspumper
 • Op til 50 % på ferskvandspumper (lav temperatur)
 • Op til 60 % på ventilation

 

 

Eksempel på energibesparelsesudregning

Containerskib med 3 søvandspumper (90 kW/pumpe), 3 ferskvandspumper (50 kW/pumpe), og ventilatorer på i alt 90 kW. 2 søvandspumper og 2 ferskvandspumper kører 6.300 timer om året, mens ventilationen kører 8.700 timer om året (døgndrift). Hver liter brændstof sparet svarer til en CO2-reduktion på ca. 3 kg.

 

 • På søvandspumperne sparer man 850.000 kWh årligt (2 x 90 kW = 180 kW; 75 % af 180 kW = 135 kW; 135 kW x 6.300 t = 850.000 kWh).

 • På ferskvandspumperne sparer man 315.000 kWh årligt (2 x 50 kW = 100 kW; 50 % af 100 kW = 50 kW; 50 kW x 6.300 t = 315.000 kWh; konservativt estimat set fra rederens synsvinkel)

 • På ventilationen sparer man 469.800 kWh årligt (60 % af 90 kW = 54 kW; 54 kW x 8.700 t = 469.800 kWh)

 • Samlet årlig besparelse: 1.634.800 kWh svarende til 409 tons brændstof og dermed 1.227 tons CO2

 

 

Jo større kølevandspumperne er, og jo koldere søvandet er, jo hurtigere vil investeringen i OptiSave tjene sig hjem. Vi ser typisk en periode på 18-24 måneder, før investeringen er tjent hjem. Skibe i alle aldersgrupper kan med fordel installere OptiSave.

 

 

 

 

Vil du vide mere om, hvordan DESMI kan hjælpe dig med at reducere dine skibes energiforbrug og CO2-udledninger, så du både sparer penge og opfylder reduktionskravene i forhold til skibenes CII? Kontakt os for at høre mere!

 

Vi skal bruge følgende informationer for at lave et overslag på besparelser og et overslagstilbud:

 • Voltage/frequency onboard
 • PI&D main sea water cooling system
 • PI&D main FW/LT cooling water system
 • PI&D M/E lube oil system
 • PI&D M/E jacket water (HT/FW) cooling system
 • SFOC for aux engines (g/kWh)
 • Data sheets for main sea water cooling pumps
 • Data sheets for main FW/LT cooling pumps
 • Data sheets for engine room fans
 • Antal dage til søs / antal dage i havn/for anker

 

 

 

 

 

 

 

GlobaLE KONTAKTER

DESMI ER EN GLOBAL VIRKSOMHED

Find adresser og kontaktinformationer på vores globale lokationer